תוכנית לימוד – מכפל

מכפל הינה תוכנה להכנת משכורות.
קורס זה נועד על מנת להכשיר אותך להכין משכורות בתוכנת מכפל ולהכיר את התוכנה לעומק, כך תרגיש/י ביטחון וידע בתוכנה זו.
להלן תכנית הלימודים במסגרת קורס מכפל:

 • הכרות עם התוכנה ומסכיה
 • פתיחה והגדרת עובדים
 • פתיחת 101 של העובד בתוכנה
 • מס הכנסה
 • נקודות זיכויי
 • ביטוח לאומי
 • חוקים והגדרות בתוכנה
 • חישוב מס הכנסה
 • טבלאות המיסים
 • ניכויים
 • פטורים
 • חישובי מדרגות ביטוח לאומי
 • הכנת תלושי שכר
 • הגדרת רכיבי שכר בתוכנה
 • מפרט רכיבי השכר
 • קופות גמל: הגדרתן, ובנייתן בתוכנה.
 • ניכויי רשות
 • הלוואות/סוגי הלוואות
 • שווי גילומים
 • בדיקת דוחות של בתוכנה
 • הסבר מעמיק על כל דוח, העבודה איתו והגשתו
 • דוחות לבנקים
 • מס"ב – מרכז שליטה בנקאי – הנפקת משכורות לעובדים דרך הבנק
 • פקודה להנהלת חשבונות
 • קליטה קיבוצית של רכיבי שכר
 • דוחות לביטוח לאומי
 • תגמולי מילואים
 • דוח על עבודה ושכר
 • תיאום מס בתוכנה ועוד…

תנאי קבלה

 • ראיון אישי.

לרשימת כל הקורסים