תוכנית לימוד – חשבשבת

חשבשבת הינה תוכנה להנה"ח ממוחשבת ולניהול המלאי בעסק. נדרש ידע בהנה"ח ברמה של סוג 1 לפחות (רצוי סוג 2) וכן ידע בסיסי בהפעלת המחשב ובמערכת הפעלה.

 • הקמת חברה חדשה
 • תפריט הגדרות
 • רשום נתונים
 • כותרות למאזן בוחן
 • פתיחת אינדקס חשבונות
 • כותרות לקודי מיון
 • חיפוש חשבונות
 • הכשרת דיסקט (format)
 • גיבוי יזום
 • פקודות יומן
 • הוספת כרטיסי חשבון, ביטולם ועדכונם
 • פקודות יומן בשיטה מקוצרת
 • איתור מפתח חשבון בעת הקלדת פקודת יומן
 • בעיות במהלך הכנסת פקודת יומן
 • גיבוי אוטומטי
 • קליטת מנות למאגר קבוע
 • סוגי תנועה
 • סטורנו
 • הפקת דוחות
 • העברת יתרות מכרטיסי מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
 • לכרטיס חו"ז לצורך הכנת דו"ח מע"מ
 • ניתוח כרטיסים

תנאי קבלה

 • ראיון אישי.

לרשימת כל הקורסים>