מכללת שרוטל מתמקצעת בשיטת לימודסטודנטים מרוצים
ייחודית מותאמת לשינויי התקופה
,
לטכנולוגיה המתקדמת
ולהתאמת צרכי שוק העבודה.
השיטה מתאפיינת במתן דגשים דידקטיים
לקשת אוכלוסין רחבה,
לרבות לקויי למידה ורתיעה משימוש במחשב.

תעודת גמר של בית ספר "שרוטל" תוענק לבוגר הקורס שיסיים את לימודיו ויעמוד בבחינות הסופיות.

הקלדה עיוורתקורס Officeמזכירות בכירותמזכירות משפטיותמזכירות רפואיותמזכירות ביטוחExel למתקדמיםWord למתקדמים

לרשימת כל הקורסים