תוכנית הלימודים – WORD מתקדמים

התוכנה מיועדת למשתמש המכיר את תוכנת ה-WORD ומעוניין להעמיק ולהעשיר את הידע בתוכנה. הקורס יקנה למשתמש כלים נוספים שיביאו לשיפור רמת הביצועים. הנושאים הנילמדים:

מיזוג ועיצוב

 • מיזוג דואר – יצירה, עידכון ומיזוג מקור הנתונים, הוספת שדות, בחירת רשומות, שימוש בסרגל כלים.
 • ציור – הוספה/הסרת סרגל כלים, עבודה עם פקודות והפעלת לחצני הצייר.
 • אות פתיח – הוספה, הסרה, עיצוב.

כלים ומסמכים

 • הערות במסמך – יצירה, מחיקה, הדפסה.
 • הערות שוליים/סיום – הוספה, עריכה, הדפסה.
 • סרגלי כלים – הוספה, הסרה, התאמה אישית.
 • מילון
 • טורים – סגנון, עריכה של מקטעי טקסט.
 • ספירת מילים
 • אשף מכתבים –  שימוש בסגנונות עיצוב,  הכרת כללי התכתובת.
 • מעטפות – התאמה אישית וברירת מחדל.
 • תוכן עיניינים
 • שליחת דואר אלקטרוני
 • הכרת לוח המקשים – הכרה והגדרת קיצורי דרך.

מאקרו וקישורים

 • פעולות מאקרו: הקלטה, הרצה, יצירה.
 • קישורים לתוכנות האופיס

לרשימת כל הקורסים