תוכנית הלימוד EXCEL מתקדמים

התוכנה מיועדת למשתמש המכיר את התוכנת ה – EXCEL ומעוניין להעמיק ולהעשיר את הידע ולשפר את מיומנות העבודה בה.
בן הייתר יילמדו מגוון רחב של פונקציות, נתוי רגישות, טבלאות ציר, סיכומי בניים, מאקרו ועוד.

קיבוע, שמות, סינון, נוסחאות מערך. קיבוע – שמות לתאים:

 • הגדרת שם לתא
 • הדבקת שמות
 • יצירת שמות
 • החלת שמות

סינון אוטומטי:

 • "עשרה עליונים"
 • סינון אוטומטי מותאם אוטומטית
 • סינון מתקדם
 • נוסחאות מערך

פונקציות תנאי וסטטיסטיקה.
פונקציות תנאי:

 • IF
 • IF מתקדמות (הכלאת נוסחאות)
 • AND
 • OR

פונקציות סטטיסטיות:

 • LARGE
 • SMALL
 • COUNTBLANK
 • COUNTA
 • COUNTIF
 • פונקציות התפלגות

הפניות תלת מימדיות, מאתר טווחים, טפסים, פונקציות מתמטיות:

 • SUMIF
 • TRUNC
 • INT
 • ODD
 • EVEN

פונקציות חיפוש ואיתור:

 • VLOOKUP
 • HLOOKUP

פונקציות תאריך ושעה, אימות נתונים וביקורת.
פונקציות תאריך ושעה:

 • TODAY
 • NOW
 • YEAR
 • MONTH
 • DAY
 • DATE
 • WEEKDAY

פונקציות זמן:

 • HOUR
 • MINUTE
 • SECOND
 • TIME
 • אימות נתונים ביקורת

לרשימת כל הקורסים