קורס מזכירות בכירות

קורס המזכירות נועד על מנת לתת לך את הכלים הדרושים לניהול המשרד המודרני.

 • הגדרת מושגים ומונחים במינהל וארגון
 • התכתבות פנים ארהגדרת מושגים ומונחים במינהל וארגון
 • מבנה הארגוני- מטרתו והעקרונות
 • סוגי ארגונים – זיהוי והגדרה של סוגי ארגונים במינהל
 • הגדרת מושגים בתקשורת בארגון ומרכיביה
 • התקשורת הבינאישית – היחס לממונה, ללקוח, לחברים בעבודה
 • התקשורת בכתב – משמעות התקשורת בכתב כחלק ממערכת התקשורת
 • הגדרה ופירוש מושגים בתחום האזרחות
 • תפקידי המזכירה במשרד
 • הציוד, המיכון ואמצעי התקשורת במשרד
 • תכתובת עסקית – ניסוח קורות חיים, מכתבים פשוטים, שגרתיים, יזומים ומכתבי תשובה
 • הכרת דפוסי הכתיבה המנהלית שיטות מתווה וחלקי המכתב
 • עקרונות הכתיבה המנהלית
 • תחומי אחריות וסמכות שבתפקיד המזכירות ברמות השונות
 • תכנון וארגון של המערך המשרדי
 • עיבוד ועדכון מידע
 • התכתבות פנים ארגונית
 • התכתבות מסחרית – ניסוח ועריכה
 • הכרת מסמכים מנהליים
 • תדמית – שפת הגוף, התאמת צבעים, לבוש נכון, איפור

תנאי קבלה

 • ראיון אישי.

לרשימת כל הקורסים