קורס מזכירות ביטוח

קורס מזכירות ביטוח נועד על מנת להכשיר מזכירים/ות לעבודה במשרדי סוכני וחברות ביטוח. הקורס יקנה כלים חשובים בהכרת נושאי הביטוח והטיפול בתביעות.
להלן תכנית הלימודים במסגרת קורס מזכירות ביטוח:

 • ביטוח מהו
 • מטרות הביטוח
 • עקרונות הביטוח
 • מבנה חברת ביטוח
 • תפקידי המפקח על הביטוח
 • סוכן הביטוח תפקידו ומעמדו
 • סוגי פוליסות
 • הכנת תעודות חובה לרכב
 • ביטוח רכב – מהות וסוגי הטפסים
 • ביטוח דירה – מהות וסוגי הטפסים
 • הכרות עם ביטוחי עסק, חבויות ותאונות אישיות
 • הכנת הצעת מחיר
 • הכנת פוליסת רכב
 • הכנת פוליסת דירה
 • הגשת תביעה לצד ג'
 • ביטוח חיים
 • ביטוח בריאות
 • ביטוח חו"ל
 • תביעות רכב – טפסים, אישורים, תהליכים
 • תביעות רכוש (דירה, עסקים) – טפסים, אישורים, תהליכים
 • הכרות עם דו"חות חברות הביטוח
 • שירות ללקוח
 • הכרות עם טכניקות מכירה שונות

תנאי קבלה

 • ראיון אישי.

לרשימת כל הקורסים