שרוטל – הרשת המובילה להכשרה מקצועית.

הרשת מציעה לחוג לקוחותיה מבחר
שרותי הדרכה מקצועיים, ברמה גבוהה
ובהתאמה אישית.

תעודת גמר של בית ספר "שרוטל" תוענק לבוגר הקורס שיסיים את לימודיו ויעמוד בבחינות הסופיות.

הקלדה עיוורתקורס Officeמזכירות בכירותמזכירות משפטיותמזכירות רפואיותמזכירות ביטוחExel למתקדמיםWord למתקדמים

לרשימת כל הקורסים